Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Startsida

Lära, leva, växa i Vasa gymnasium

​Period 3: 2.12  - 10.2.

Period 4: 11.2 - 12.4.

Period 5: 13.4 - 4.6.

​Sök till Vasa gymnasium! Vår ansökningskod i GEA är 186gea.jpg0.

Provveckorna 15-16

​P1: 24.9-2.10.

P2: 23.11-1.12.

P3: 2.2-10.2.

P4: 4.4-12.4.

P5:25.5.-2.6.

Vasa gymnasium grundades 1997 och är det enda svenskspråkiga kommunala daggymnasiet i Vasa stad. Skolan verkar med samma lärarkår som Vasa svenska aftonläroverk. De svenskspråkiga gymnasierna delar sedan januari 2012 skolfastighet med Vaasan Lyseon Lukio (och deras vuxenlinje).

Trots nya och större utrymmen strävar skolans lärare och personal att bibehålla den trygga och familjära stämningen.

Skolan är också mån om att behålla en stark gemenskap inom ramarna för det årskurslösa gymnasiet.

 http://www1.vaasa.fi/graafisetpalvelut/edock/vao_broadsheet_2013/se/desktop/index.html