Skip Ribbon Commands
Skip to main content
gymnasiefrberedande

Lära, leva, växa i Vasa gymnasium

 
 Du ka söka till den gymnasieförberedande utbildningen om du:

1. är invandrare eller har ett främmande språk som modersmål och
2. har avlagt den grundläggande utbildningen i Finland eller motsvarande utomlands och
3. inte ännu har tillräckliga språkliga färdigheter för att klara av gymnasiestudier på svenska och
4. har för avsikt att fortsätta i ett gymnasium efter den gymnasieförberedande utbildningen och
5. saknar betyg som ger behörighet till studier i yrkeshögskola
eller universitet

 


Du får alltså inte ha svenska, finska eller samiska som modersmål och du får inte ha en examen från en yrkesskola eller gymnasium eller motsvarande. Att du redan har börjat i gymnasiet är däremot inget hinder för att gå den gymnasieförberedande utbildningen.

Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk rekommenderar att du går den gymnasieförberedande utbildningen om du har:

1. gått 1−5 år i den grundläggande utbildningen sedan du kom till Finland eller
2. gått 1−3 år i språkutbildning eller
3. blivit antagen till gymnasiet, men någon har rekommenderat dig att gå den förberedande utbildningen eller gått en tid i gymnasiet, men du märker att Du borde lära dig mera svenska
Det har visat sig vara svårt att klara av hela gymnasiet efter bara två eller tre års föregående studier på skolspråket, svenska.

Eftersom det är möjligt att avlägga gymnasiekurser redan under det gymnasieförberedande året, behöver studietiden i gymnasiet inte bli längre jämfört med att inte gå den. Efter bara några år i Finland brukar gymnasiet ändå ta fyra år. Genom att börja med den gymnasieförberedande utbildningen kan totaltiden till och med bli kortare.
 
 Ansökningstiden är är 23.5-25.7.2017 och du söker genom Studieinfo.fi