Skip Ribbon Commands
Skip to main content
samarbetetmellanhemochskola

Lära, leva, växa i Vasa gymnasium

krokodilen.png

hos.jpg

Vid Vasa gymnasium är vi måna om att vår verksamhetskultur är sådan att vårdnadshavarna har en möjlighet att delta och känna sig delaktiga i den studerandes hela gymnasieutbildning. Förutom att vi bjuder in vårdnadshavarna till skolan på föräldramöten och utvecklingssamtal så uppmanar vi dem att kontakta oss så fort det finns frågor. Vi strävar efter att tröskeln för samarbetet skall vara låg. 
 
Den aktiva kommunikationen mellan hem och skola sker i första hand via grupphandledaren.
För att vårdnadshavarna enkelt skall kunna följa med studiernas planering, framskridande och prestationer använder vi oss av Wilma. Via Wilma skickar vi kortare meddelanden och ger allmän information. Vårdnadshavarna meddelar om den studerandes frånvaro via Wilma.
 
Vi ordnar allmänna föräldramöten minst en gång per år. Vårdnadshavarna inbjuds att närvara vid den studerandes utvecklingssamtal som hålls tillsammans med grupphandledaren. 
 
Efter 18-årsdagen har den studerande laglig rätt att sköta sin skolgång själv. Vårdnadshavarna avstängs automatiskt från Wilma och en del av kontakten bryts. Från skolans sida uppmuntrar vi dock den studerande att ge sina vårdnadshavare fortsatt tillgång till Wilma och möjlighet för vårdnadshavare och grupphandledare att diskutera sådant som berör den studerandes studier eller vardag.
 
**************************************************************************************************************** 
 
Vid Vasa gymnasium verkar även föräldraföreningen Krokodilen. Föreningen understöder med guldkanter i skolvardagen samt bidrar med kunnande och idéer.
 
Vid Vasa Gymnasium verkar sedan läsåret 2015-2016 en föräldraförening som kort och gott kallas Krokodilen. Föreningen grundades hösten 2014, registrerades den 6.3.2015 och är medlem i Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Föreningen vill med sin verksamhet på olika sätt stöda Vasa Gymnasium och dess elever i olika sammanhang.
 
I styrelsen:    Peter Dahlström (ordf.)
                      Rose-maj Friman (viceordf.)
                      Johanna Nygård-Sandelin (sekr.)
                      Gun Grangärds (kassör)
                     
Föreningen har en liten, men effektiv styrelse som jobbar i nära samarbete med skolans ledningsgrupp och elevkår. Vår uppgift är att fungera som ett sorts föräldraråd som hjälper till när det behövs.
 
Under den tid föreningen varit verksam har vi bland annat ordnat diskussionskvällar, föreläsningar, övernattning på gymnasiet för Stafettkarnevalen, sponsorerat studieresor och stafettkarnevals-deltagande, delat ut stipendier i samband med vårens dimission och glass på vårens friluftsdag.
 
För gymnasiet är det värdefullt att ha en aktiv föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola; det ger möjlighet att anhålla om ekonomiskt bidrag för lägerskolor (bl a resorna till Paris, Berlin och Helsingfors) och bidrag i form av ny litteratur till skolans bibliotek, vilket är mycket uppskattat av skolans lärare och studerande!
 
För att föreningen skall kunna fortsätta sin verksamhet och förbli livskraftig, vill vi bygga upp ett föräldranätverk där två föräldrar från varje årskurs ingår i styrelsen. Möten hålls enligt behov (ca 4 ggr per läsår).
 
Ta frimodigt kontakt om du vill komma med, eller har idéer som du vill förverkliga!
 
Alla vårdnadshavare är välkomna med som understödande medlemmar i verksamheten. Medlemsavgift läsåret 2016-2017 är 10€.
 
Medlemsavgiften inbetalas på konto:
Kontonummer: FI84 6601 0010 2434 91
Mottagare: Hem och Skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium r.f.
Summa: 10€ / frivilligt bidrag
Referensnummer: 5704
 
TACK!