Skip Ribbon Commands
Skip to main content
specialundervisning

Lära, leva, växa i Vasa gymnasium

Specialundervisningen vid Vasa gymnasium sköts av specialläraren, som testar alla i årskurs 1 för läs- och skrivsvårigheter. Intyg utfärdas åt de studerande som behöver intyg inför studentskrivningarna. Under läsåret fungerar specialläraren som kompanjonlärare i klass eller undervisar i mindre grupp. Studerande kan få hjälp med studietekniken inför provskrivning eller om sjukdom har orsakat stor frånvaro. 

Den studerande kontaktar själv ämnesläraren eller specialläraren vid behov av stöd!