Skip Ribbon Commands
Skip to main content
studerandevrd

Lära, leva, växa i Vasa gymnasium

Studerandevården vid Vasa gymnasium

 

  • Skolhälsovårdare Gunilla Gref  tfn. 040-64 94 808, gunilla.gref@vaasa.fi

mottagning på skolan (vån 4) onsdagar, övriga dagar anträffbar på VÖS gymnasium

  • Kurator Mia Antell tfn 040-7622 770, mia.antell@edu.vaasa.fi

mottagning på slolan (vån 4) fredagar, övriga dagar anträffbar på Vamia

  • Studerandevårdspsykolog 

tidsbeställning via hälsovårdare eller kurator

 

 

Med studerandevården avses all den verksamhet i skolan som berör de studerande och deras hälsa, trygghet och trivsel. Studerandevården indelas i den övergripande eller generella studerandevården och i den individuella studerandevården. 
 
Den generellt inriktade studerandevården avser åtgärder och verksamhetskultur inom läroanstalten som angår ALLA som arbetar med de studerande. Medan den individuella studerandevården sköts av expertgruppen.
Den individuella studerandevården genomförs alltid i samverkan med den studerande och detta betyder i praktiken med samtycke av den studerande. Samtycke behövs för samtliga delar av den individuellt riktade studerandevården.
 
De förebyggande åtgärderna som hör in under den generella studerandevården ska prioriteras.
 
Studerandevården vid Vasa gymnasium riktar sig till de studerande och inbegriper vid behov även vårdnadshavare. Den preventiva verksamheten sköts av studerandevårdsgruppen och det egentliga arbetet med enskilda studerande sköts av expertgrupper. Alla lärare och hela personalen som jobbar vid Vasa gymnasium är delaktiga i elevvårdsarbetet och ansvariga att agera enligt vår studerandevårdsplan. Vid Vasa gymnasium har vi skolhälsovårdare och kurator på plats en dag i veckan, vid behov även andra dagar. Skolpsykologen finns till vårt förfogande vid behov i grannhuset (Kyrkoesplanaden 28). 
 

 

Den övergripande styrningen av studerandevårdsarbetet görs av en styrgrupp för elevhälsa på andra stadiet samt av en styrgrupp för elevhälsa inom Vasa stad.

 

Skolan har en egen elevvårdsgrupp som består av:  rektor, biträdande rektor, studiehandledare, hälsovårdare och  kurator. Vid behov inkallas representanter från personalen. Gruppen behandlar elevfrågo och vägleder vid behov de studerande till nödvändiga tjänster i kommunen. Elevvårdsgruppen har helhetsansvar för elevvården.

Gymnasiet har en handlingsplan mot mobbning och ett antimobbningsteam som tar sig an mobbningsfall som kommer till skolans kännedom. Grupphandledarna till både den som mobbar ochden som utsätts för mobbning involveras också i arbetet. Antimobbnngsteamet består av skolkurator och biträdande rektor.