Skip Ribbon Commands
Skip to main content
studiesocialafrmner

Lära, leva, växa i Vasa gymnasium

Studerande vid gymnasiet som fyllt 17 år kan ansöka om statligt studiestöd. Studiestödet behöver inte återbetalas. Studiestödsansökningarna skickas hem direkt från FPA i god tid före den studerande fyller 17 år. Studiestödsansökningarna hämtas till skolan för granskning och underskrift. Skolan vidarebefordrar ansökningarna till FPA.

Skolresestöd betalas som ersättning för  dagliga skolresekostander. Du kan få skolresestöd om avståndet mellan bostaden och läroinrättningen är minst 10 km och kostnaderna överstigern 54 euro per månad. Blanketter och mer information fås från skolans kansli.

Folkpensionsanstalten