Skip Ribbon Commands
Skip to main content
provveckorhjningarochomtagning

Lära, leva, växa i Vasa gymnasium

Provveckor läsåret 16-17

Period 1: 26.9 - 4.10.

Period 2: 23.11 - 1.12.

Period 3: 31.1 - 8.2.

Period 4: 30.3 - 7.4.

Period 5: 23.5 - 1.6.

Omtagningstillfällen (tisdagar kl 17.00-19.00)

Period 1: 26.10.

Period 2: 14.12.

Period 3: 22.2.

Period 4: 19.4.

Period 5: 14.6.

Omtagningstillfällen är ämnade för obedömda kurser och underkända vitsord. Anmälan sker i Fronter, senast kl. 16.00. fredagen innan.

Höjningstillfällen     (onsdagar kl. 17.00-19.00)

  • 1.11.
  • 20.12.
  • 7.3.
  • 25.4.
  • 14.6 (Obs! Tisdag)

Höjningstillfällen är huvudsakligen ämnade för höjande av godkända vitsord från föregående period.